Zjazd rodu Pawłowskich

ZJAZD RODU PAWŁOWSKICH

        4 września 2010r. do Dębowca zjechali potomkowie rodziny Pawłowskich i Wiśniewskich. Ich przodkowie od wielu pokoleń zamieszkiwali w Dębowcu i należeli do najzacniejszych jego obywateli. Losy rozrzuciły ich po kraju i świecie. Zjazd rodzinny, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, obejmował bardzo bogaty program m. in. zwiedzanie Dębowca, sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej oraz uroczysty koncert utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistki Marty Kulig.

        Z inicjatywy obydwu rodzin zorganizowana została w Szkole Podstawowej w Dębowcu uroczystość odsłonięcia i poświęcenia medalionów upamiętniających postacie dwóch wybitnych dębowczan: profesora Stanisława Pawłowskiego, patrona szkoły, oraz jej wieloletniego, przedwojennego kierownika, Aleksandra Wiśniewskiego. Z tej okazji Jerzy Wiśniewski przekazał szkole cenne książki, należące do ojca i zawierające jego podpisy. W uroczystości wzięli udział najbliżsi krewni rodziny Pawłowskich i Wiśniewskich, m. in. syn, prof. Zbigniew Pawłowski z małżonką. Uroczystości towarzyszyła podniosła, patriotyczna atmosfera.