40-lecie nadania imienia

Jubileusz 40-lecia nadania

imienia Szkole Podstawowej w Dębowcu

 

1 czerwca 2009r. Szkoła Podstawowa w Dębowcu obchodziła jubileusz 40-lecia nadania jej imienia prof. dra Stanisława Pawłowskiego, wielkiego geografa, rodaka dębowieckiej ziemi. W uroczystościach wzięli udział księża, przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rodzina Patrona, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji, zakładów i stowarzyszeń lokalnych, absolwenci, uczniowie i rodzice.

Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Dębowcu  o godz. 900 pod przewodnictwem ks. infułata dra Wiesława Szurka. Następie, przed budynkiem szkoły po podniesieniu na maszt flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego, nastąpiło przekazanie społeczności szkolnej urny z ziemią pochodzącą z miejsc związanych ze śmiercią Patrona tj. z Fortu VII w Poznaniu, gdzie Profesor Stanisław Pawłowski był więziony oraz ze zbiorowej mogiły w Wielkopolskim Parku Narodowym – prawdopodobnym miejscu Jego pochówku. Przekazania urny dokonał syn Patrona, prof. Zbigniew Pawłowski wraz z córką Magdaleną. Po poświęceniu urny z ziemią przez ks. infułata, umieszczono ją w niszy korytarza.

            Po zakończeniu ceremonii przekazania i poświęcenia urny, w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość upamiętniająca 40. rocznicę nadania imienia szkole. Rozpoczęło ją wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoły oraz wejście Gwardii Dębowieckiej, która swoją obecnością uświetniła uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, głos zabrała dyrektor szkoły , pani Urszula Michalska, która powitała gości i w krótkim wystąpieniu przypomniała historię szkoły oraz sylwetkę jej Patrona. Z kolei przypomniano przebieg uroczystości z 17 maja 1969r. i towarzyszące jej okoliczności poprzez wspomnienia uczestników: pani Krystyny Bielech i pana Andrzeja Dziedzica.

Sylwetkę prof. Stanisława Pawłowskiego jako pracownika i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nakreśliła pani profesor UAM dr habilitowana Maria Górska-Zabielska oraz prezes Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM w Poznaniu, pan Janusz Górny. Po podsumowaniu działań związanych z przygotowaniem szkoły do tej uroczystości, nastąpiły wystąpienia okolicznościowe.

Głos zabrali: Podkarpacki Kurator Oświaty, pan Antoni Wydro, dziekan dekanatu dębowieckiego, ks. Franciszek Motyka, były proboszcz parafii Dębowiec, poeta, piewca ziemi dębowieckiej, ks. Zbigniew Czuchra, wójt gminy Dębowiec, pan Zbigniew Staniszewski, dyrektorzy jasielskich szkół średnich związanych z osobą prof. Stanisława Pawłowskiego oraz syn Patrona, prof. Zbigniew Pawłowski.

Uroczystość zakończyła część artystyczna poświęcona Profesorowi Pawłowskiemu oraz wychwalająca piękno ziemi ojczystej i urodę kraju lat dziecięcych naszego Patrona w wykonaniu młodzieży szkolnej. Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy prac plastycznych uczniów i okolicznościowej wystawy poświęconych Patronowi oraz do dokonania wpisów do księgi pamiątkowej szkoły, a potem na wspólny obiad.