Achalazja

W krótkoodcinkowej chorobie Hirschsprunga i izolowanej achalazji zwieracza wewnętrznego wzmożona siła propulsyjna prawidłowo unerwionej okrężnicy doprowadza treść kałową w pobliże odbytu, gdzie napotyka opór napiętego zwieracza.

Achalazja zwieracza wewnętrznego może być skutkiem zmian w samym mięśniu (achalazja miogenna) jest spowodowana jego zwłóknieniem i stwardnieniem, po przebytych stanach zapalnych, szczelinach lub przetokach.

Achalazja czynnościowa powstaje na tle psychogennym lub wegetatywnym i polega na braku koordynacji czynności zwieracza wewnętrznego i zewnętrznego. Podczas zwiotczenia zwieracza wewnętrznego występuje zależny od woli skurcz zwieracza zewnętrznego oraz mięśnia łonowo-odbytniczego, przerywając odruch i uniemożliwiając wypróżnienie.

Leave a Reply

Archiwa