Badania immunoreaktywności enolazy neuronalnej

Badania immunoreaktywności enolazy neuronalnej (Tam, 1986) sugerują, że przerośnięte wiązki nerwowe w ścianie bezzwojowego jelita są metabolicznie bardzo aktywne i tworzą synapsy z mięśniami gładkimi.

Istnieje prawdopodobieństwo, że ten mechanizm odgrywa ważną rolę w braku zwiotczenia. Niemniej jednak istotne jest znaczne upośledzenie unerwienia pury- nergicznego.

Brak komórek zwojowych splotów jelitowych powoduje zniesienie skoordynowanej odruchowej czynności jelita. Nie ma wówczas możliAvości odbierania, regulowania i przekazywania bodźców pobudzających czy hamujących ze wszystkich trzech układów: cholinergicznego, adrenergicznego i purynergicznego. Efekt czynnościowy jest różnie nasilony, w zależności od ilości i rozłożenia włókien nerwowych.

Leave a Reply

ortodonta warszawa
Archiwa
ortodonta warszawa