BADANIE RENTGENOWSKIE

Podejrzenie choroby Hirschsprunga jest wskazaniem do właściwie przeprowadzonego badania rtg, które w dużej liczbie przypadków prowadzi nie tylko do ustalenia rozpoznania, ale również pozwala na określenie lokalizacji i rozległości zmian patologicznych. Rozpoznanie opiera się na wykazaniu za pomocą doodbytniczego

w szerokości światła nawet niezbyt wyraźnie poszerzonej okrężnicy i odcinka bez- zwoj owego oraz wykazanie nierównych obrysów i nieregularnych skurczów tego odcinka. Te nietypowe skurcze w postaci ostrych, szerokich zazębień, o zmiennej szerokości i amplitudzie, dają obraz porównywany do nieregularnych zębów piły (ryc. 11-10). Według Hope’a (1965) jest to zmiana występująca u noworodków znacznie częściej od wyraźnej strefy przejściowej. -•(

W obszarze strefy przejściowej i powyżej można stwierdzić delikatne brzeżne zazębienia oraz poprzeczne równoległe fałdy błony śluzowej wyglądem przypominające jelito czcze. Określono ten obraz jejunifikacją okrężnicy lub objawem Mo- nereo (ryc. 11-12) (3, 7, 22, 36, 51, 63).

Leave a Reply

Archiwa