Barwienie na AChE

Wykazanie wzmożonej aktywności AChE jest pewnym dowodem istnienia bez- zwojowości, jeśli były spełnione zasady pobrania, opracowania i interpretacji biopsji. Warunkiem technicznym jest pobranie wycinka z poziomu powyżej strefy fizjologicznie hipogangionarnej (ocena charakteru nabłonka), szybkie zamrożenie i doraźne badanie. Ocenę ułatwia obecność błony podśluzowej w preparacie.

Biopsja jest prostym i bezpiecznym zabiegiem, pozwalającym na dokładną i szy- blcą ocenę stanu unerwienia jelita, a więc na rozpoznanie lub wykluczenie choroby •Hirschsprunga. Wynik zgodny ze stanem faktycznym uzyskuje się w 94-100%.

Barwienie na AChE wykazuje zmiany charakterystyczne dla tej choroby tylko w materiale z odcinka esiczo-odbytniczego oraz okrężnicy zstępującej. W wyższych częściach okrężnicy rozpoznanie jest oparte na obecności lub braku komórek zwojowych splotu błony mięśniowej jelita (Auerbacha).

Leave a Reply

Archiwa