Biopsja stała

W tym okresie przeważają zmiany określone przez Chow (1977) jako typ B. • Charakteryzuje je brak lub skąpa liczba włókien cholinergicznych w blaszce właściwej błony śluzowej z ujemną lub wątpliwą reakcją na eśterazę acetylocholinową. W błonie mięśniowej błony śluzowej oraz przylegającej warstwie podśluzowej stwierdza się grube włókna i duże wiązki nerwowe, jednak liczba ich jest mniejsza, a reakcja na AChE słabiej wyrażona. Biopsja u noworodka powinna więc obejmować

• całą grubość błony śluzowej, aby nie przeoczyć tych zmian (6, 17, 74). W razie utrzymywania się wątpliwości badanie należy powtórzyć.

Biopsja stała się rutynowym badaniem, szeroko stosowanym u noworodków z podejrzeniem choroby Hirschsprunga, z zespołem korka smółlcowego lub z nawra-cającymi objawami częściowej niedrożności jelit. Badanie to jest również nieodzowne u dzieci ze sztucznym odbytem wytworzonym bez rozpoznania przyczyny zaburzeń oraz u dzieci z przewlekłymi zaparciami (Aldridge 1968, Campbell 1969, Howard 1968, Garret 1969, Meier-Ruge 1972,1973, Elema 1973, Meier 1976, Kreiner 1976, Martinez 1976, Pease 1976, Toorman 1977, Ludwikowsky 1976, Weintraub

Leave a Reply

Archiwa