BIOPSJA

Jedyną metodą pozwalającą na ustalenie rozpoznania w przypadkach wątpliwych, a jego potwierdzenie w pozostałych jest biopsja odbytnicy oraz ocena morfologiczna i histochemiczna stanu unerwienia jelita. Badanie morfologiczne

powinno wykazać brak komórek zwojowych w autonomicznych splotach śród- ściennych, toteż powtarzały się dyskusje dotyczące głębokości i wielkości wycinków, a tym samym rodzaju i liczby skrawków, które upoważniają do tego stwierdzenia. Wprowadzona przez Swensona i Bodiana (1955) technika biopsji była oparta na pobieraniu operacyjnym wycinka błony mięśniowej podłużnej i okrężnej odbytnicy w celu poszukiwania komórek zwojowych splotu błony mięśniowej jelita (Auerbacha) w warstwie międzymięśniowej.

Leave a Reply

Archiwa