Brzuch

Brzuch otwiera się długim cięciem przyśrodkowym lewym. Etap brzuszny operacji rozpoczyna się jak zawsze od ustalenia górnego poziomu resekcji (biopsja) i zaznaczenia szwem. Nastrzykuje się warstwę surowicówkowo- -mięśniową odcinka esiczo-odbytniczego 0,5% roztworem nowokainy, na wysokości 7-10 cm ku górze od załamka otrzewnowego.

Znajduje sio miejsce, w którym tętnica odbytnicza górna wnika w warstwę mięśniową jelita. Tętnica musi być zachowana, ponieważ prowadzi główne zaopatrzenie w krew, jak i unerwienie cylindra mięśniowego i mięśni dźwigaczy. Preparowanie zaczyna się powyżej tego punktu. Wykonuje się podłużne nacięcie na przedniej powierzchni nastrzykniętego odcinka bezzwojowego. Cięcie pogłębia się do błony śluzowej uważając, aby jej nie uszkodzić. Stopniowo preparując małymi tupferkami oddziela się warstwę surowicówkowo-mięśniową wzdłuż osi jelita, następnie na boki i od tyłu. Błonę mięśniową chwyta się kleszczykami, lekkie napięcie ułatwia bowiem ten etap operacji.

Po całkowitym oddzieleniu cylindra śluzówkowego od warstwy surowicówkowo- -mięśniowej przecina się ją poprzecznie, okrężnie nad dnem miednicy i chwyta kilkoma kleszczykami Duvala. Oddzielanie błony śluzowej postępuje teraz ku dołowi, za pomocą nożyczek i tupferów. Preparowanie musi być delikatne, aby nie uszkodzić żadnej z warstw jelita. Liczne naczynia śródścienne muSzą być podwiązane bądź skoagulowane, a wgląd w pole ułatwiają miekkie haki, odsuwające cylinder zewnętrzny (ryc. 11-45).

Leave a Reply

Archiwa