Całkowita aktywność AChE

Całkowita aktywność AChE u tych samych chorych wynosiła 7,8 u dzieci z bez- zwojowością, a 5,9 w grupie dzieci z zaparciami (Dale, 1977).

Niezależnie od ilościowego określania aktywności enzymu istotne jest jego roz-mieszczenie, stąd ocena musi być histotopochemiczna. W bezzwojowości ciemnobrunatno wybarwiona siatka przywspółczulnych włókien nerwowych jest wykazywana w nabłonku (lamina propria mucosae), który w normalnych warunkach nie wykazuje reakcji na AChE.

W blaszce mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae) i bezpośrednio przylegającej błonie podśluzowej stwierdza się liczne pęczki przerośniętych włókien nerwowych o intensywnym zabarwieniu (ryc. 11-17 i 11-18).

Leave a Reply

Archiwa