Chirurg

W większości przypadków choroby I-Iirschsprunga ograniczonej do odcinka esiczo-odbytniczego najkorzystniejszą lokalizacją sztucznego odbytu jest lewa część olcrężnicy poprzecznej. Jest on łatwy do wytworzenia i do późniejszej pielęgnacji w warunkach domowych, zapewnia wystarczającej długości odcinek jelita grubego do wchłaniania wody i nie utrudnia późniejszej operacji zasadniczej. Właściwie wykonany sztuczny odbyt to odbyt dwululowy, z całkowitym rozdzieleniem obu pętli jelita i dokładnym wszyciem w otrzewną oraz powłoki. Ten spo- rsób zabezpiecza przed wypadaniem pętli lub wynicowywaniem się błony śluzowej oraz przed zarzucaniem treści kałowej do odcinka obwodowego, a zatem przed tworzeniem się trudnych do wydalenia kamieni kałowych. Wyłonioną pętlę jelita otwiera się po 24 godzinach, a przecina całkowicie po 48-72 godzinach.

Jeśli planuje się wytworzenie sztucznego odbytu tuż ponad pętlą bezzwojową, to bezwzględnie obowiązujące jest wykonanie biopsji nadśluzówkowej i badanie śródoperacyjne mrożonych skrawków. W tym celu pobiera się wycinek obejmujący warstwę surowicówkowo-mięśniową o wymiarach 1,5 x0,5 cm. Najwygodniejszym miejscem biopsji jest taśma jelitowa. Błona śluzowa powinna być nie uszkodzona.

Chirurg musi mieć pewność co do prawidłowego unerwienia odcinka jelita, w którym wytwarza sztuczny odbyt. Jeśli nie ma możliwości śródoperacyjnego badania wycinka, to wykonuje się sztuczny odbyt u noworodków w odległości 5 cm, a u starszych niemowląt 8-10 cm powyżej lejkowatej strefy przejściowej, pod warunkiem że leży ona obwodowo od zgięcia śledzionowego. W postaciach długoodcinkowych trudno ustalić zakres bez- zwojowości bez badania morfologicznego, gdyż treść kałowa może być wepchnięta pod ciśnieniem w odcinek bezzwojowy. Bezpieczniej jest wówczas wykonać przetokę na jelicie cienkim (3, 18, 21, 36, 51, 52, 61, 63, 67).

Leave a Reply

Archiwa