Chorzy ze skrętem lub zadzierzgnięciem

Dzieci, u których podejrzewa się zadzierzgnięcie lub skręt jelita, wymagają dokładnej obserwacji i wielu badań pracownianych. Wśród nich szczególne znaczenie przywiązuje się do badania rentgenowskiego jamy brzusznej i klatki piersiowej w pozycji stojącej. W początkowej fazie choroby może ono nie wykazać odchyleń od normy, poza zmniejszoną ilością gazów w dalszych odcinkach jelita. Dopiero gdy dojdzie do rozdęcia jelita przed przeszkodą i do zalegania w nim treści płynnej i gazowej, wówczas stwierdza się tzw. lustrzane poziomy. Pasaż przewodu pokarmowego u tych chorych jest przeciwwskazany.

Chorzy ze skrętem lub zadzierzgnięciem powinni mieć wykonane następujące badania laboratoryjne: pełną morfologię krwi, grupę krwi i Rh, poziom elektrolitów, badanie gazometryczne krwi, analizę moczu. Ze względu na charakter bólu wskazane jest również określenie stężenia enzymów trzustki w surowicy krwi i moczu.

Leczenie. Skręt i zadzierzgnięcie jelita wymagają leczenia operacyjnego niezależnie od przyczyny i lokalizacji. Przed przystąpieniem do zabiegu należy przeprowadzić badania laboratoryjne, wyrównać niedobory wodno-elektrolitowe, podać roztwór glukozy i uzupełnić składniki krwi. Do żołądka zakłada się zgłębnik, przez który odprowadzana jest zalegająca w nim treść. Zapobiega to zachłystowemu zapaleniu płuc, rozstrzeni żołądka i jelit. Jamę brzuszną otwiera się szerokim cię-

Leave a Reply

Archiwa