Chorzy

Chorzy pozostają w pozycji leżącej do II etapu operacji, który jest wykonywany po 8-10 dniach, gdy na całej długości, łącznie z częścią uwypukloną na zewnątrz odbytu, nastąpi zrost pomiędzy obnażoną z błony śluzowej warstwą mięśniową odbytnicy a błoną surowiczą sprowadzonej okrężnicy.

II etap operacji. Przednią ścianę kikuta okrężnicy wyłonionej poza ujście odbytu, uchwyconą w dwa kleszczyki przecina się w linii pośrodkowej nożem elektrycznym. Pierwszy szew z jedwabiu zbliża brzeg wynicowanej błony śluzowej odbytnicy do błony śluzowej okrężnicy. Następnie odcina się okrężnie błonę śluzową odbytnicy jak najbliżej odbytu, którego ujście odsłania się hakami, po czym ścianę okrężnicy

-0, 3-0,4 cm krócej, etapami. Pojedyncze szwy z chrom-katgutu lub jedwabiu 4-0 łączą oba brzegi błony śluzowej. Okrężnica cofa się samoistnie do kanału odbylu, do poziomu, na którym zakończono oddzielanie błony śluzowej podczas pierwszej operacji (ryc. 11-48) (64, 65).

Leave a Reply

Archiwa