Cofnięcie sprowadzonej okrężnicy

Soave w latach 1961-1983 wykonał 271 operacji wewnątrzodbytniczego sprowadzenia okrężnicy. Podaje 12 zgonów i 9 powikłań (3,4%) związanych z tą techniką oraz 13 operacji (4%) nie związanych z metodą, zakończonych wyleczeniem. Pięcioro niemowląt w wieku od 3 do 6 miesięcy zmarło na stole operacyjnym z powodu zatrzymania krążenia oraz powikłań anestezjologicznych. Troje niemowląt w wieku od 5 do 7 miesięcy zmarło z powodu rozległej obustronnej niedodmy. U 4 pacjentów przyczyną śmierci było rozlane zapalenie otrzewnej spowodowane zakażeniem treścią z przedziurawionej podczas sprowadzania okrężnicy. U 4 niemowląt w wieku od 7 do 12 miesięcy, operowanych zgodnie z pierwotną techniką, powstał ropień mankietu. W aktualnej metodzie operacji i drenażu powikłania tego nie obserwowano. U jednego z chorych nastąpiło cofnięcie jelita z powodu zbyt wczesnego wykonania II etapu operacji po przebytym ropniu.

Cofnięcie sprowadzonej okrężnicy wystąpiło ogółem u trzech chorych. U dwóch towarzyszyło mu zwężenie, wymagające wtórnego sprowadzenia po rozległym uru-

chomieniu okrężnicy. Martwica okrężnicy w obrębie mankietu mięśniowego była obserwowana dwukrotnie w wyniku błędu techniki operacyjnej. Wykonano prawo-stronną przetokę jelita grubego w trybie pilnym i po 6-8 miesiącach wtórne sprowadzenie okrężnicy wewnątrzodbytniczo.

Leave a Reply

Archiwa