DEPRESJA DZIECIĘCA I PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA

Na początek musimy podkreślić, że w dokonanym przez Kraeplina opisie chorych na depresje stan depresyjny w okresie ich dzieciństwa nie występował. Potwierdzają to również najnowsze badania J. Anthony i Scotta (1960), którzy w literaturze przedmiotu znaleźli jedynie trzy przypadki dzieci poniżej 11 roku życia cierpiących na psychozę maniakalno-dapresyjną. Ponadto prace oparte na badaniach anamnestycznych nie wykazują żadnych cech szczególnych w dzieciństwie chorych na tę chorobę. Natomiast Penot (1985) przyjmuje hipotezę Abrahama dotyczącą wrażliwości narcystycznej i konformizmu tych dzieci. Moje doświadczenia wykazują, że dzieci, u których w okresie postlatentnym pojawiły się zaburzenia

0charakterze obsesyjnym, ewoluowały w wieku dorosłym w kierunku psychozy maniakalno-depresyjnej. W okresach remisji zaś obserwowano u nich patologiczne objawy o charakterze obsesji. Podobne stwierdzenia sygnalizuje również Abraham w odniesieniu do pacjentów, których badał i leczył.

Harms natomiast, w cytowanych już pracach, twierdzi, że wyraźne 1jawne stany depresyjne dzieci mogą być uważane za stany psychotyczne natury emocjonalnej. B. Penot (1985) miał okazję obserwować dzieci z cyklicznymi zaburzeniami w dość szczególnych sytuacjach rodzinnych, charakteryzujących się symbiotycznym związkiem z matką i brakiem ojca. Badania katamnestyczne tych przypadków zdają się wskazywać na możliwość niepokojącej ewolucji w okresie dorastania. To właśnie w odniesieniu do tych, dość wyjątkowych przypadków, można mówić, według wspomnianego autora, o psychozie afektywnej.

CZY ISTNIEJĄ STANY MANIAKALNE W DZIECIŃSTWIE? M. Dugas i M. C. Mauren podają, że pewne schorzenia mózgu, pewne infekcje oraz zakażenia wywołujące zatrucie mogą powodować powstawanie stanów pobudzenia psychicznego. Bez wątpienia, istnieją jednak prawdziwe stany maniakalne prowadzące do nieopanowanego pobudzenia psychicznego wraz z bezsennością i nienaturalną wesołością. Przypadki te często przechodzą w stany rozszczepienia psychotycznego.

Leave a Reply

Archiwa