Depresja produktywna i bezproduktywna

Inne zaniedbują swoje dzieci i pozostają głuche na ich potrzeby. Również różnice temperamentu dziecka wpływają na kształt interakcji matek będących w depresji. Dzieci wymagające „obudzą” matkę, natomiast niemowlęta ciche i bierne pozwolą matce na pozostawanie w stanie smutku i apatii. Ogólnie rzecz biorąc, można mówić o stępieniu emocjonalnym partnerów interakcji, a więc o pogorszeniu się stanu ich wzajemnej empatii (N. Guedeney 1989). W tym też sensie można się zgodzić z Emmy Gut, kiedy wspomina ona o depresji produktywnej i bezproduktywnej (1989).

Tiffany Field opisała depresje noworodków występujące w pierwszych tygodniach życia. Wiąże je ona z opisywanymi przez siebie depresjami matek. Dla lepszego zrozumienia tego problemu Field proponuje odwołanie się do paradygmatu „zniieruchomiałej twarzy” (still face) stosowanego przez Tronicka. Otóż 3-miesięczne niemowlę umieszczone naprzeciwko matki w odległości 30 cm wymienia z matką uśmiechy, gaworzy, „odpowiada” na jej zachowania. Reakcje te mogą przybierać charakter transmodalny. Kiedy w pewnym momencie prosi się matkę o zademonstrowanie dziecku still face, tzn. by znieruchomiała, zaprzestała wszelkiej mimiki, umilkła – zaskoczone tym niemowlę najpierw wzmaga aktywność psychomotoryczną, jak gdyby chcąc wyrazić swój protest i obudzić matkę, a następnie rezygnuje z walki i pozostaje zgaszone i milczące. Tiffany Field myślała początkowo, że ta sytuacja eksperymentalna może pozwolić na zrozumienie tego, co odczuwa noworodek wobec tak zainscenizowanej depresji.

Leave a Reply

vw garbus tuning
Archiwa
vw garbus tuning