Do zespolenia

Do zespolenia należy wybrać odcinek okrężnicy o wyglądzie prawidłowym, bez cech przerostu i znacznego rozszerzenia, ok. 8-10 cm powyżej wąskiego odcinka. Na tym poziomie z taśmy jelitowej pobiera Się wycinek warstwy surowicówkowo-mię-

śniowej 1,5 x0,5 cm w celu potwierdzenia badaniem morfologicznym obecności pra-widłowych zwojów (ryc. 11-28). Jeśli odpowiedź jest negatywna, to konieczne staje się pobranie następnych wycinków powyżej. W okresie oczekiwania’na wynik biopsji operacja postępuje dalej.

Przecina się otrzewną ścienna, dna miednicy w załamku pęcherzowym lub ma- ciczno-odbytniczym tuż przy ścianie jelita, okrężnie, i otrzewną ścienną bocznie odi okrężniey esowatej. Identyfikuje się moczowodyr. Rozdziela się tętnicę odbytniczą górną, nie podwiązując żyły, w celu zapewnienia dobrego odpływu powrotnego • i zmniejszenia krwawienia podczas etapu miednicznego operacji (ryc. 11-29 i 11-30).

Leave a Reply

Archiwa