Dokończenie etapu kroczowego

Od góry dren musi być oddzielony od dna miednicy zagiętą krawędzią mankietu mięśniowego, który przyszywa się do okrężnicy. Jeżeli podczas preparowania doszło do uszkodzenia błony śluzowej, to należy pozostawić w mankiecie surowicówkowo- -mięśniowym dodatkowy dren wyprowadzony przez powłoki brzucha (ryc. 11-47). Zamyka się ranę brzucha.

Dokończenie etapu kroczowego operacji polega na założeniu pojedynczych szwów materacowych z jedwabiu, łączących odwróconą błonę śluzową odbytnicy, blisko odbytu z warstwą surowicówkowo-mięśniową jelita grubego. Pozostawia się kikut okrężnicy, długości 5-7 cm, reszta zostaje odcięta. Do światła jelita M wprowadza się dren gumowy i umocowuje go szwem z boku, aby ujście było szeroko otwarte (ryc. 11-47).

W ciągu pierwszej doby może utrzymywać się niewielkie krwawienie z krawędzi kikuta okrężnicy. Cewnik z pęcherza usuwa się po 48-72 godzinach, dren Penrose’a z jamy brzusznej po 72 godzinach.

Leave a Reply

Archiwa