Duże trudności diagnostyczne

Duże trudności diagnostyczne i lecznicze daje zapalenie wyrostka w przebiegu różnych chorób infekcyjnych, np. anginy, ospy wietrznej, odry, płonicy, grypy. Choroby te zwracają uwagę badającego na objawy nie związane z zapaleniem wyrostka, np. bóle gardła, wysypkę, bardzo wysoką gorączkę. Przeoczenie początkowej fazy zapalenia wyrostka jest w tych przypadkach tym bardziej możliwe, że powyższym chorobom często towarzyszą bóle brzucha i wymioty. Dlatego rozpoznanie i leczenie są przeważnie spóźnione, a w przebiegu pooperacyjnym mogą wystąpić liczne powikłania. Chory z nie ustalonymi bólami brzucha musi pozostać pod stałą obserwacją lekarską w szpitalu.

MóżaieoTvanie. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego różnicuje się ze wszystkimi chorobami przebiegającymi z bólem brzucha i wymiotami. Spośród nich do najczęstszych należą: zapalenie węzłów chłonnych okolicy krętniczo-kątniczej na różnym tle, między innymi na skutek zakażenia przewodu pokarmowego pałeczką ro- dencjozy (14), nieżyt żołądkowo-jelitowy, kolka nerkowo-moczowodowa, stany zapalne dróg moczowych, zapalenie uchyłku Meckela, zapalenie przydatków, skręt guza jajnika, wgłobienie, choroba Leśniowskiego-Crohna, robaczyce, krwiopochodne zapalenie otrzewnej, angina, zapalenie ucha środkowego, prawostronne zapalenie płuc i opłucnej.

Leczenie. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga leczenia operacyjnego, gdyż proces zapalny z reguły postępuje, doprowadzając do ciężkich powikłań, a tylko wyjątkowo cofa się samoistnie. Przed przystąpieniem do operacji dziecko powinno być przynajmniej dwukrotnie zbadane przez lekarza podejmującego decyzję o zabiegu. Jeżeli rozpoznanie zostało postawione w początkowej fazie choroby, a stan ogólny dziecka jest dobry, to można przystąpić do operacji bez specjalnych przygotowań, po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych, tj. morfologii krwi, analizy

Leave a Reply

Archiwa