DYSMORFOFOBIA, SZCZEGÓLNA FORMA KLINICZNA DEPRESJI OKRESU DOJRZEWANIA

Powiedział: „Dzień dobry, Tato”. A ojciec na niego popatrzył i powiedział: „Kiedy przychodzisz się ze mną zobaczyć

przywitać po takiej długiej nieobecności, mógłbyś trochę, mimo wszystko, zadbać o swoje ubranie”. I wtedy chłopak odszedł, wyjechał na Grenlandię, poszedł w góry, w śniegi i nigdy już nie wrócił. Powiada się, że człowiek jest sam, kiedy umiera, niezależnie od liczby przyjaciół. Ale można odwrócić to powiedzenie: kiedy człowiek zadaje sobie śmierć to znaczy, że jest lub czuje się samotny. Natomiast kiedy młody człowiek rozumuje w sposób heteroagresywny: „to społeczeństwo nie daje nam szans itp.” ryzyko, że popełni samobójstwo, jest niewielkie. Ale jeśli młody człowiek czuje, że ten brak perspektyw jest jego własną winą, jeśli układ społeczny każe mu odczuć jego własną bezwartościoowość i niewidoczne dla niego staje się wadliwe funkcjonowanie społeczeństwa, to ryzyko samobójstwa zwiększa się.

DYSMORFOFOBIA, SZCZEGÓLNA FORMA KLINICZNA DEPRESJI OKRESU DOJRZEWANIA

W wyniku naszej długoletniej pracy z młodzieżą w Centre Familial de Jeunes (Ośrodek Rodzinny dla Młodzieży) w Vitry (Francja), opracowaliśmy pojęcie dysmorfofobii (D. M. F.) okresu dojrzewania. W tym okresie zmiany fizyczne są często przeżywane przez młodych w sposób prześladowczy i stają się szczególnym źródłem depresji. Ciało jest wówczas przeżywane jako zły obiekt i źródło niepokojów.

Przyjrzyjmy się z bliska, jak młodzież przeżywa na poziomie realnym i wyobrażeniowym, fantazyjnym, swoje ciało.

Leave a Reply

Archiwa