Dziecko doświadcza uczuć depresyjnych

Najważniejszą metodą, za pomocą której dziecko pokonuje swe stany żałoby, jest według mnie badanie rzeczywistości ten proces jednakże, jak podkreśla Freud, jest częścią „pracy żałoby”.

W moim artykule Wkład do psychogenezy stanów maniakalno- -depresyjnych (A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States) wprowadziłam pojęcie dziecięcej pozycji depresyjnej i pokazałam związek między tą pozycją i stanami maniakalno-depresyjnymi. Teraz, by wyjaśnić związek między dziecięcą pozycją depresyjną i normalną żałobą, muszę krótko nawiązać do niektórych twierdzeń, które postawiłam w tamtym artykule, a potem je rozwinę. Mam także nadzieję, że ta ekspozycja przyczyni się do dalszego zrozumienia związku między normalną żałobą z jednej strony a patologiczną żałobą i stanami maniakalno-depresyjnymi z drugiej.

Powiedziałam tam, że dziecko doświadcza uczuć depresyjnych, które osiągają punkt kulminacyjny tuż przed, w trakcie i po od-stawieniu od piersi. Ten stan umysłu niemowlęcia nazwałam „pozycją depresyjną” i sugeruję, że jest to melancholia in statu nascendi. Obiektem, po którym dziecko przeżywa żałobę, jest pierś matki oraz wszystko, co w umyśle dziecka reprezentuje pierś i mleko: miłość, dobroć i bezpieczeństwo. Dziecko czuje, że wszystko to straciło, i to straciło na skutek własnych, nie kontrolowanych, zachłannych i destrukcyjnych fantazji i impulsów przeciwko piersi matki.

Leave a Reply

http://bezglutenudieta.pl/category/bezglutenowe-produkty/page/2/ terapia dda bydgoszcz
Archiwa
http://bezglutenudieta.pl/category/bezglutenowe-produkty/page/2/