DZIEŁO ZYGMUNTA FREUDA W POLSCE

Przedstawienie sytuacji literatury psychoanalitycznej w Polsce może być krótkie i smutne: dzieło Freuda nie zostało, praktycznie biorąc, przetłumaczone na język polski. Przed wojną wydano dwie, a po wojnie trzy prace w małym nakładzie, nieprezentatywne i nieprzydatne w praktyce leczniczej. Tymczasem dzieła wydane w języku angielskim obejmują dwadzieścia cztery obszerne tomy, zawierające artykuły, opracowania, dokumentację kliniczną przypadków, listy (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud)] podobnie w języku francuskim. W tej sytuacji osoby stosujące u nas psychoanalityczną metodę leczenia zaburzeń nerwicowych muszą korzystać z trudno dostępnych wersji obcojęzycznych. Dzieła innych, klasycznych już autorów (np. Melanii Klein), nie zostały przetłumaczone w ogóle.

Jako technika leczenia – dzieło Freuda funkcjonuje w Polsce, choć marginalnie. Jest to sposób widzenia pacjenta w analitycznie zorientowanej psychoterapii nerwic w formach grupowych i indywidualnych. Mamy w Polsce Sekcję Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, gdzie znalazła swoje miejsce analityczna orientacja, a w tym grupa robocza „Psychoanaliza”, oraz Sekcję Psychoanalizy przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Dnia 4 X 1991 r. został zarejestrowany w Warszawie Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii – struktura głównie dydaktyczna, szkoląca zgodnie ze standardami instytutów należących do Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA). Formują się także inne grupy.

Istnieje kilka ośrodków leczących psychoterapią grupową analitycznie zorientowaną i zespoły psychoterapii nerwic inspirowane psychoanalizą, a także niewielka w stosunku do potrzeb społecznych grupa osób leczących techniką klasyczną psychoanalizy.

Leave a Reply

Archiwa