Enłerocoliłis

Wśród 13 (4%) powikłań pooperacyjnych nie związanych z techniką Soave’a obserwowano: niedrożność jelit w 3-4 dobie u trojga niemowląt w wieku od 8 do 14 miesięcy, u 5 ropień w miednicy i u 5 opóźnione gojenie rany.

U 5 chorych wystąpił nawrót zaparć, spowodowany niedostateczną resekcją okrężnicy lub niewystarczającym osłabieniem zwieracza wewnętrznego.

Enłerocoliłis w bezpośrednim przebiegu pooperacyjnym obserwowano w 5-6%, może to być związane z achalazją zwieracza. Rozszerzania przynoszą poprawę w ciągu dni lub tygodni.

Leave a Reply

Archiwa