Etap kroczowy

Etap kroczowy, do którego jest potrzebny osobny stolik z narzędziami, poprzedza mocne rozciągnięcie zwieraczy odbytu. Wprowadza się długie, zagięte kleszcze w obręb kanału odbytu i przy pomocy asysty chwyta od wewnątrz ścianę odbytnicy obwodowo od miejsca jej zeszycia. Wysuwa się narzędzie, wyprowadzając poza odbyt wynicowane jelito, myje się i odkaża pole operacyjne (ryc. 11-33).

Uruchomienie odbytnicy ku dołowi musi być tak rozległe, aby umożliwić resekcję na poziomie 1-1,5 cm powyżej połączenia skórno-śluzówkowego od tyłu. Z przodu kikut pozostawia się nieco dłuższy, aby uzyskać skośną linię zespolenia i większy obwód odbytnicy do połączenia z szerszym światłem okrężnicy.

Jeśli delikatne pociąganie za wynicowaną odbytnicę pozwala, po rozchyleniu pośladków, na uwidocznienie przejścia skórno-śluzówkowego od tyłu i boków, to oznacza, że wypreparowanie jest wystarczające. Jeśli jest to niemożliwe, to trzeba jelito ponownie odprowadzić do brzucha i preparować dalej ku dołowi. Po upewnieniu się co do prawidłowego uruchomienia przecina się poprzecznie całą przednią ścianę wynicowanej odbytnicy (pół obwodu światła), w odległości 2-3 cm, od połączenia skórno-śluzówkowego odbytu (zmierzyć miarką).

Leave a Reply

Archiwa