Fale wahające odbytnicy

Fale wahające odbytnicy o amplitudzie 0,196-0,143 kPa (2±l,5mm Hg), czasie trwania 4,5±l,5s i częstotliwości 10±2/min występują od 7 dnia życia.

Odruch zwiotczenia zwieracza wewnętrznego jest kryterium fizjologicznej czynności zwieraczy i podstawowym testem w diagnostyce manometrycznej choroby Hirschsprunga.

Podczas wzrostu ciśnienia w odbytnicy następuje zwiotczenie zwieracza wewnętrznego ze spadkiem ciśnienia w jego rejonie proporcjonalnym w intensywności i długości do stopnia rozdęcia. Zwiotczenie trwa od 4 do 18 s, po czym ponownie powraca napięcie spoczynkowe (ryc. 11-25).

Leave a Reply

Archiwa