Główna zaleta operacji Swensona

Operacja jest trudna, żmudna i wielogodzinna, stąd korzystniejsze jest organizowanie dwóch, zespołów – brzusznego i kroczowego (Swenson).

Główna zaleta operacji Swensona polega na tym, że jest to najbardziej fizjologiczna i najbardziej radykalna metoda. Eliminuje jednocześnie i całkowicie oba czynniki odpowiedzialne za objawy patologiczne choroby – nie tylko odcinek bezzwojowy, ale ponadto achalazję zwieracza wewnętrznego odbytu, drogą częściowego wycięcia jego tylnej części. Niewątpliwą rolę w tym aspekcie odgrywa również rozciągnięcie zwieraczy W czasie etapu kroczowego. Zespolenie wykonane poza odbytem wyłącza niebezpieczeństwo zakażenia jamy otrzewnej.

Najczęściej powtarzane zastrzeżenia to trudności techniczne i ciężkość zabiegu, co warunkuje konieczność odłożenia operacji na późniejszy okres życia, oraz ewentualne zaburzenia czynności pęcherza i narządów płciowych, związane z preparowaniem w dnie miednicy. Powikłania związane z techniką operacji to nieszczelność zespolenia, zwężenie oraz niedostateczna resekcja odcinka bezzwojowego lub odbytnicy, co prowadzi do nawrotu objawów choroby lub powtarzających się epizodów enterocoliiis.

Leave a Reply

Archiwa