Gumowa rurka doodbytnicza

Ryc. 11-47. Stan po operacji Soave’a. Mankiet suro- wicówkowo-mięśniowy odbytnicy (M) przyszyty do sprowadzonej okrężnicy (C). Dren Penrose’a (P) w obrębie mankietu. Zgłębnik wprowadzony w światło jeli ta przyszyty do sprowadzonej okrężnicy R -• wynicowana błona śluzowa odbytnicy.

Gumowa rurka doodbytnicza zostaje usunięta po 48-60 godzinach. W kilka dni po operacji dziecko wydala samodzielnie stolec. Niekiedy obrzęk kikuta okrężnicy może być tak znaczny, że powstaje konieczność wykonania wlewu doodbytniczego. Można go powtarzać codziennie w celu zapobiegania zaleganiu stolca.

Między 5 a 7 dniem obserwuje się znaczny obrzęk kikuta okrężnicy, co może kojarzyć się ze zwyżką temperatury do 38-39°C. Należy wówczas sprawdzić, czy nie rozwija Się ropne zakażenie w obrębie mankietu, wprowadzając sondę lub dren między oba cylindry. Jeśli doszło do tego powikłania, to II etap operacji trzeba odłożyć na 15 do 20 dni.

Leave a Reply

Archiwa