Histopatolog

Biopsja wykaże przerost blaszki mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae), z obecnością nadmiaru włókien nerwowych wykazujących wzmożoną aktywność AChE. Charakterystycznego dla choroby Hirschsprunga wzrostu aktywności AChE w blaszce właściwej błony śluzowej (lamina propria mucosae) zazwyczaj się nie stwierdza. Znamienne dla krótlcoodcinkowej postaci jest wykazanie histologicznie i histochemicznie obrazu strefy przejściowej – od bezzwojowości z wzmożeniem reakcji na AChE w obwodowej części odbytnicy do prawidłowo- unerwionego odcinka powyżej, z obecnością zwojów i ujemną reakcją na AChE. Zmiany te można stwierdzić w kolejnych biopsjach lub nawet w jednym preparacie, zwłaszcza pasmowatym.

Można znaleźć nietypowe zmiany – liczne, cienkie, dyskretnie cholinergiczne włókna w blaszce mięśniowej błony śluzowej, niekiedy z obecnością małych, niedojrzałych zwojów, przy jednocześnie dodatniej reakcji na AChE. Jeśli wynik badania jest niezgodny z obrazem klinicznym, to wskazane jest operacyjne pobranie pasmowatego wycinka błony śluzowej z podśluzową (Bentley 1964, Lynn 1975) (6, 43, 44, 45, 74).

Histopatolog na ogół nie ma trudności w ocenie preparatów pod warunkiem do-kładności i doświadczenia wynikającego z częstego oglądania biopsji prawidłowego- i bezzwojowego jelita.

Leave a Reply

Archiwa