Istotny jest poziom pobrania pierwszego skrawka

Jeśli istnieje możliwość badań histochemicznych, to muszą być przygotowane osobne puste buteleczki i termos z lodem. Z tego samego poziomu odbytnicy pobiera się drugi preparat, który położony na analogicznie nasączonej bibule filtracyjnej wkłada się do szczelnej fiolki i umieszcza w lodzie. Istotne znaczenie ma szybki transport wycinków do zakładu anatomii patologicznej.

Jeśli czas podciśnienia był zbyt krótki lub otwór kapsuły nie przylegał dobrze do ściany odbytnicy, to uzyskuje się małe lub zbyt powierzchowne preparaty, które nie będą się nadawały do oceny morfologicznej. Należy wówczas wykonać następną biopsję z tego samego poziomu.

Istotny jest poziom pobrania pierwszego skrawka, który musi pochodzić z odcinka odbytnicy tuż powyżej strefy fizjologicznie hipoganglionarnej.

Leave a Reply

www.palacseniora.com/oferta-palacu/
Archiwa
www.palacseniora.com/oferta-palacu/