Kąt odbytniczo-odbytowy

Kąt odbytniczo-odbytowy (prawidłowy 90-100°) zmniejsza się i jest zwykle ostry. Niekiedy tylna ściana odbytnicy uwypukla się powyżej kanału odbytu,

tworząc rodzaj uchyłku, gdyż wektor ciśnienia sił wypierających działa ku tyłowi, a nie w kierunku kanału odbytu (ryc. 11-14). Jeśli środek cieniujący został zatrzymany, co należy do najczęstszych objawów radiologicznych bezzwojowości, zdjęcia powtarza się po 24 i 48 godzinach. Na zdjęciach późnych ocenia się stopień zalegania i poszerzenia oraz długość odcinka bezzwoj owego.

Badanie rtg, skojarzone z dokładnym badaniem klinicznym i analizą danych z wywiadu, pozwala na ogół na wyłączenie innych przyczyn niedrożności przewodu pokarmowego. W ten sposób można wyeliminować lub zmniejszyć do minimum liczbę operacji zwiadowczego otwarcia jamy brzusznej wykonanych niepotrzebnie u dzieci z chorobą Hirschsprun- ga w ostrym okresie.

Leave a Reply

klinikę medycyny estetycznej
Archiwa
Ostatnio wpadłam na klinikę medycyny estetycznej która zauroczyła mnie swoim wachlarzem usług i dość niskimi cenami