Kohut i Grunberger i ich praca

Charakterystyczną cechą relacji obiektu i przeniesienia u pacjentów z „narcyzmem złośliwym” jest perwersyjność, czyli systematyczne odwracanie – świadome czy nieświadome – dobra w zło, miłości w nienawiść, sensu w absurd, wzajemności w wyzysk, pokarmu w odchody (np. w Fauście Goethego: „Ich bin der Geist, der stets verneint – Jestem duch przeczenia”). Podczas leczenia, jako obrona przeciwko projektowanym represjom ze strony analityka, przeciw własnemu poczuciuu winy i przeciw bólowi związanemu z utratą obiektów służą: tryumfujące upojenie władzą nad analitykiem wyzyskanym jak ofiara wampira i pozbawionym wszelkiej wartości, negatywna reakcja terapeutyczna i możliwość przerwania leczenia.

Szczególnie Kohut i Grunberger przyjęli w swych pracach nad narcyzmem freudowską koncepcję narcyzmu pierwotnego. W Psychologii zjawiska seif H. Kohuta (1960- 1979) narcyzm uważany za zdrowy i normalny jest de facto kontynuacją narcyzmu pierwotnego i jako taki powinien być traktowany w sposób empatyczny i być chroniony w analizie. Agresywność pojawia się jedynie wówczas, gdy narcystyczna równowaga zagrożona jest unicestwieniem. Nierzadko można wtedy zaobserwować „szał narcystyczny”, charakteryzujący się tym, że jest nieustanny i że poszukuje jakiegokolwiek sposobu na wyeliminowanie doznanych ran narcystycznych. Celem tego „szału narcystycznego” jest całkowite zniweczenie mgliście rozpoznawanego wroga, a właściwie sprawcy owej rany i upokorzenia. To właśnie megalomańskie zranione Ja uruchamia ten szał archiczny w związku z prymitywnym postrzeganiem rzeczywistości zdeformowanej, będącej właściwie narcystyczną wizją świata. Według Kohuta ten szał narcystyczny może opaść, o ile uda się przekształcić powodujący go narcyzm w jakieś realistyczne ambicje i w określone zamierzenia. Aby to osiągnąć należałoby poddać kontroli self silne pragnienia fuzji (zlania) z wyidealizowanym i wszechwładnym obiektem pragnienia te mogłyby wówczas dalej istnieć pod postacią entuzjazmu dla pewnych ideałów i zdolności służenia im.

Leave a Reply

http://ministerstwopiekna.pl/ żurawie szczecin maseczki ochronne antywirusowe warszawa sklep online
Archiwa
http://ministerstwopiekna.pl/maseczki ochronne antywirusowe warszawa sklep online