Konsekwencje procesów wchłaniania i introjekcji we wczesnym okresie życia psychicznego jednostki

Powyższe konstatacje uzupełnił Ferenczi (1913), który opisał pierwsze związki łączące matkę z niemowlęciem i nazwał je „oceanicznymi”. Z nich właśnie miałyby wynikać procesy introjekcji o charakterze bazowym dla procesów identyfikacyjnych.

W studium na temat żałoby i melancholii (1915) Freud podjął teorie swoich dwóch uczniów, w celu ukazania podstawowej wagi procesu identyfikacji z obiektem utraconym lub zniszczonym jako typowym dla stanu żałoby. Melania Klein, uczennica Abrahama, chciała zbadać konsekwencje procesów wchłaniania i introjekcji we wczesnym okresie życia psychicznego jednostki. Według niej pragnienie obiektu mogło być zaznaczone jedynie poprzez zorganizowane fantazje będące wynikiem kojarzenia reprezentacji psychicznych popędów życia i śmierci. Stopniowo, rozważania te doprowadziły ją do postawienia hipotezy, iż począwszy od pierwszych miesięcy życia dziecko chce przywłaszczyć sobie pierś matki, jednocześnie pragnąc ją zniszczyć i bojąc się tego. Wywołuje to w nim poczucie winy. Dziecko projektuje zatem swoje agresywne fantazje na pierś matki, która w ten sposób staje się złym obiektem jego pragnień. I tak zostaje ono wciągnięte w błędne koło introjekcyj- nych i projekcyjnych pragnień, koncentrujących się wokół złej piersi i obrazu matki pragnącej – w fantazji dziecka – zemsty. Równoważność między dobrą matczyną piersią a penisem ojca rozpoznana zostanie wkrótce przez M. Klein jako podstawa pierwszych zaczątków fantazji edypalnych.

A zatem według Melanii Klein okres depresyjny w rozwoju składa się z dwóch faz: -pierwszej, kiedy pragnienie kanibalicznego wchłonięcia piersi, która w ten sposób zostanie zniszczona, powoduje obawę odwetu ze strony złej piersi jest to faza schizo-paranoidalna, w której następują po sobie projekcyjne identyfikacje na pierś matki drugiej, kiedy dziecko pragnie ciągłości istnienia matczynego obiektu, o który musi zabiegać jest to faza depresyjna w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Leave a Reply

http://wuensche-geburtstag.de/geburtstagswuensche-fuer-frauen
Archiwa
http://wuensche-geburtstag.de/geburtstagswuensche-fuer-frauen