Kryteria neobiologów

Powyższe kryteria wydają się w gruncie rzeczy równie rozciągłe jak kryteria neobiologów . Fakt ten sprawia, że w obszar „depresji” wejdą praktycznie wszyscy młodzi ludzie wywodzący się z zagrożonych środowisk rodzinnych i podlegający np. Opiece Społecznej i sądom. Moje doświadczenie każe mi podzielić bez zastrzeżeń ten punkt widzenia. Niedocenienie znaczenia cierpienia młodych ludzi, „tolerancja” pod pretekstem, że ich zaburzenia są socjogenne (lub leczenie ich tak, jak gdyby byli pacjentami w sensie biologicznym) to nic innego, jak wystawianie ich na ryzyko uczynienia z nich później niezrównoważonych i nieszczęśliwych dorosłych.

Kryteria zarówno behawioralne, jak i wywodzące się z metod psychodynamicznych mogą okazać się bardzo mylące i w końcu możemy być zmuszeni zdać się na wiedzę intuicyjną. Ocena i diagnoza, niezależnie od zdolności terapeuty często będzie wymagać wielu rozmów z młodym człowiekiem i z przynajmniej jednym członkiem jego rodziny (co często jest niemożliwe w przypadku młodocianych będących pod opieką instytucji). Wreszcie autorzy o orientacji analitycznej nie zawsze są w stanie przekazać swoje podejście każdemu psychiatrze, nawet należycie wyszkolonemu w psychoanalizie to czyni ich praktykę niezwykle przypadkową wówczas, gdy wiedza analityczna wykorzystywana jest niewłaściwie.

Psychoterapia. Dla Ladame’a i Laufera psychoterapia adolescentów zdaje się oznaczać psychoanalizę. Stanowisko to jest wynikiem odkrycia przez autorów faktu, że stosowanie psychoanalizy w leczeniu dorastających jest teoretycznie i praktycznie możliwe. Jednakże z tego iż coś jest możliwe, nie zawsze musi wynikać, że wskazane jest zawsze i wszędzie.

Leave a Reply

Archiwa