Archive for the ‘Medycyna’ Category

Neobiolodzy

Omawiane tu podejście psychoanalityczne jednak nie w pełni nas satysfakcjonuje zarówno w planie diagnostycznym, jak i w tym wszystkim, co dotyczy strategii terapeutycznej. Trudność diagnostyczna. Choddzi tu o wyróżnienie wśród całej zbiorowości posępnych, agresywnych lub aspołecznych dorastających młodych ludzi, tych, Read the rest of this entry »

Dentysta NFZ w Pyrzycach dba o uzębienie non stop

Dentysta NFZ w Pyrzycach dba o uzębienie pacjentów, bo to jego misja. Leczenie wymaga pracy, to cenna sprawa. Jest to wysoka jakość i cenna sprawa. Na pewno warto dbać o pomoc i leczyć zęby najlepiej, jak to jest możliwe. Dobra jakość leczenia to ważna rzecz. Dzisiaj można troszczyć się o pacjentów i działać na ich rzecz. Na pewno warto pamiętać o tym, bo bez tego nie ma mowy o usługach najlepszej jakości. Dobry dentysta to na pewno ważny specjalista i musi pomagać ludziom. Read the rest of this entry »

Praca J. Bergeret

Jeśli zatem osiągnie się w analizie taki sukces, wówczas szał narcystyczny może umniejszyć się i ustępować miejsca bardziej realistycznym i dojrzałym formom agresji.

B.Grunberger (1956, 1971, 1983) nie ogranicza się do freudowskiej koncepcji pierwotnego narcyzmu: przejmuje on także tradycje Federna, Ferencziego i Ranka. Dla niego bowiem narcyzm postnatalny jest dziedzictwem po rajskim życiu Read the rest of this entry »

Kohut i Grunberger i ich praca

Charakterystyczną cechą relacji obiektu i przeniesienia u pacjentów z „narcyzmem złośliwym” jest perwersyjność, czyli systematyczne odwracanie – świadome czy nieświadome – dobra w zło, miłości w nienawiść, sensu w absurd, wzajemności w wyzysk, pokarmu w odchody (np. w Fauście Goethego: „Ich bin der Geist, der stets verneint – Jestem Read the rest of this entry »

Analiza elementów destrukcyjnych

W swych innych pracach z 1971, 1983 i 1985 r. rozróżnia on narcyzm pozytywny i narcyzm destruktywny. Ten ostatni złożony jest z omnipotentnych składników destrukcyjnych danego człowieka, często ukrytych, odszcze- pionych, zawoalowanych. Wydaje się, że u pacjentów narcystycznych narcyzm destrukcyjny jest częstokroć silniejszy Read the rest of this entry »

Żałoba i melancholia – rozwinięcie

Głęboką żałobę, będącą reakcją na utratę kochanej osoby, cechuje podobnie jak w melancholii obniżenie nastroju, utrata zainteresowania światem zewnętrznym, niemożność zastąpienia utraconego obiektu miłości innym oraz wycofanie się z każdej aktywności, która nie jest związana ze wspomnieniami utraconego obiektu.

Read the rest of this entry »

Smutek i zmartwienie z powodu utraty „dobrych” obiektów

Dalszy niepokój z powodu zagrażającej utraty (tym razem obydwojga rodziców) wyrasta z sytuacji edypalnej, która zaczyna się tak wcześnie i w tak bliskim związku z frustracjami dotyczącymi piersi, że na początku jest zdominowana przez impulsy i lęki oralne. Krąg kochanych obiektów, które są atakowane w fantazji i których utraty dziecko Read the rest of this entry »

Dziecko doświadcza uczuć depresyjnych

Najważniejszą metodą, za pomocą której dziecko pokonuje swe stany żałoby, jest według mnie badanie rzeczywistości ten proces jednakże, jak podkreśla Freud, jest częścią „pracy żałoby”.

W moim artykule Wkład do psychogenezy stanów maniakalno- -depresyjnych (A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States) Read the rest of this entry »

Pogląd Ladame’a na temat prób samobójczych

Nie odnotowaliśmy w ogóle pośród nich przypadków depresji, wymagających zastosowania chemioterapii, natomiast wielu spośród tych młodych ludzi charakteryzowała nerwicowa postawa, jaskrawe aspołeczne i psychopatyczne zachowania, niedostatek dojrzałości i rozwoju. Zawsze podzielałem pogląd Ladame’a odnośnie prób Read the rest of this entry »

Poglądy Freuda

We wcześniejszej części tego artykułu odwołuję się do triumfu jako części pozycji maniakalnej w rozwoju niemowlęcym. Dziecięce życzenia śmierci wobec rodziców, braci i sióstr są właściwie zawsze spełnione, gdy umiera kochana osoba, ponnieważ z konieczności do pewnego stopnia reprezentuje ona najwcześniejsze ważne postaci i dlatego przejmuje część uczuć należących do nich. Tak więc jej śmierć, jakkolwiek wstrząsającą z Read the rest of this entry »

Jednostka przeżywająca żałobę

Jej własne wczesne fantazje agresywne o tym, by pozbawić matkę dzieci wzbudziły lęki i uczucie bycia ukaraną, które wzmocniły ambiwalencję i doprowadziły do nienawiści i nieufności wobec innych. Wzmocnienie uczuć prześladowania w stanie żałoby jest tym bardziej bolesne, że przyjazne relacje z ludźmi, które mogłyby być w tej chwili tak pomocne, zostają zakłócone w efekcie wzrostu ambiwalencji i Read the rest of this entry »

Treść psychoanalityczna i warunki ekonomiczne cz. II

Podchodząc do melancholii z topograficznego punktu widzenia nie pytaliśmy, w ramach jakich systemów psychologicznych przebiega proces melancholii. Jaka część procesów chorobowych związana jest z porzuconymi nieświadomymi kateksjami obiektalnymi, a jaka z ich substytutem w Ego, poprzez identyfikację?

Szybka i prosta Read the rest of this entry »

Najważniejsza rana narcystyczna psychoterapeuty

W krańcowym przypadku stan depresji, w którym znalazł się terapeuta, stać się może sam w sobie źródłem urazu, na przykład wówczas, gdy leczący nie akceptuje utraty (np. kompetencji) i nie jest w stanie przeżyć żałoby po niej. W tym kontekście można wskazać na jedną z ważniejszych ran narcystycznych psychoterapeuty. Powstaje ona Read the rest of this entry »

Freud w związku z depresją

Stan depresyjny objawia się wówczas przede wszystkim tym, że materiał analityczny nie może już być opracowany i całościowo interpretowany w relacji przeniesienie – przeciwprzeniesienie. Podobnie jak André Haynal (1977) mówi o wycofaniu reprezentacji obiektów, tak terapeuta depresyjny cierpi na zubożenie uczuć i wyobraźni. Staje Read the rest of this entry »

implanty zielona góra półmaska filtrująca przeciwwirusowa o klasie ochronnej ffp3 fpp3
Archiwa
implanty zielona góra