Archive for the ‘Medycyna’ Category

Zatrucie alkoholowe

Widzimy to obserwując w przypadkach „normalnej” manii stany radości, uniesienia lub triumfu składające się na obraz manii i zależne od tych samych warunków ekonomicznych. Stany te pojawiają się w sytuacji, gdy ogromny i długotrwały wydatek energii psychicznej staje się zbędny, niepotrzebny energia ta może być teraz Read the rest of this entry »

Wszystkie części Ego

Wyjaśniliśmy już, że proces żałoby wymaga czasu, aby przeprowadzić szczegółowe testowanie rzeczywistości, i że po zakończeniu tego procesu Ego uwalnia swoje libido z utraconego obiektu. Można sobie wyobrazić, że w czasie procesu melancholii Ego jest pochłonięte podobną „pracą”, choć w tym wypadku nie mamy wglądu w ekonomię tego Read the rest of this entry »

Melancholia a Ego

Sadyzm ten rozwiązuje zagadkę samobójczych tendencji, które sprawiają, że melancholia jest tak frapującym zaburzeniem – i jednocześnie tak niebezpiecznym. Tak ogromna jest miłość własna Ego – miłość, którą poznaliśmy jako pierwotny stan, z którego bierze początek życie popędowe, i tak wielka jest ilość Read the rest of this entry »

Depresja dziecięca w typowej formie

Stosuje się tu przede wszystkim chlomipraminę (lek z grupy imipraminy) w dawce 2 mg/kg dziennie. Jest to dawkowanie nieco mniejsze niż w przypadku leczenia moczenia bezwiednego, w którym lek ten jest dość dobrze tolerowany. Według M. Dugasa, mającego duże doświadczenie w tym zakresie, stosowanie tego leku daje dobre Read the rest of this entry »

Neurotyczna i edypalna wersja separacji

Prace Bowlby’ego poświęcone zjawisku przywiązania przeciwstawiają, i słusznie, to zjawisko żałobie i utracie. Przeżycie żałoby wymaga od jednostki, by zdała sobie sprawę z konsekwencji spowodowanych separacją, będącą koniecznym warunkiem rozwoju.

Freudowskie hipotezy zakładają, że od samego Read the rest of this entry »

Tendencja do lekceważenia symptomów

Zaburzenia apetytu. W każdym jednak przypadku klinicysta powinien starać się odnaleźć elementy syndromu depresyjnego, o ile podejrzewa ewentualność ich występowania. Przypomnijmy, że są one trojakiego rodzaju: 1)zaburzenia nastroju, a szczególnie smutek

-2)poczucie winy i gorszości 3)spowolnienie psychomotoryczne, na które szczególnie ostatnio zwraca się uwagę. Można się więc spodziewać w takim Read the rest of this entry »

Kryteria w stawianiu diagnozy (depresja)

Na ogół jednak rzadko jesteśmy skłonni dopuścić, że smutek daje się obserwować w okresie dzieciństwa, ponieważ okres ten chcemy raczej traktować jak raj utracony lub raj, który chcemy zarezerwować dla naszych dzieci. Niemniej jednak stany depresyjne stanowią uznane odniesienia typu diagnostycznego we wszystkich klasyfikacjach Read the rest of this entry »

DEPRESJA DZIECIĘCA, SZCZEGÓLNIE W OKRESIE LATENCJI

Z powodu trudności w przeprowadzeniu badań w dłuższym czasie, nie sposób określić konsekwencji wspomnianych przejawów niezorganizowania na poziomie strukturalnym. Natomiast wyniki badań retrospektywnych wskazują na ich znaczenie dla powstania indyferentnego charakteru o patologicznych podstawach mieszczących się na Read the rest of this entry »

BRAK ORGANIZACJI STRUKTURALNEJ U MAŁEGO DZIECKA JAKO WYRAZ DEPRESJI

Później jednak doszła do wniosku, że dziecko matki będącej w depresji nie mogło być zdezorientowane jej reakcjami podczas eksperymentu still face, gdyż było już przecież przyzwyczajone do stawiania czoła niewzruszoności matki. Jest wiele prac poświęconych temu problemowi. Dla przykładu warto zauważyć, jak trafnie został on ujęty w Read the rest of this entry »

Depresja produktywna i bezproduktywna

Inne zaniedbują swoje dzieci i pozostają głuche na ich potrzeby. Również różnice temperamentu dziecka wpływają na kształt interakcji matek będących w depresji. Dzieci wymagające „obudzą” matkę, natomiast niemowlęta ciche i bierne pozwolą matce na pozostawanie w stanie smutku i apatii. Ogólnie rzecz biorąc, można mówić o Read the rest of this entry »

Urojenia depresyjne matki

Rzeczywiście, po podaniu leków antydepresyjnych obserwuje się znaczną poprawę. Często wszak przechodzi ona w psychozę ma- niakalno-depresyjną. To właśnie w związku z tym stanem P. C. Racamier (1980) użył terminu „matkowanie” (maternalite), które przyjęło się z takim powodzeniem. Trudności w stablizowaniu się relacji Read the rest of this entry »

Rozumienie procesu melancholii – kontynuacja

Trudno powiedzieć, która z tych dwóch możliwości jest częstsza lub przydatniejsza w doprowadzeniu procesu melancholii do końca – i jaki wpływ ma to zakończenie na przyszłe losy pacjenta. Satysfakcja Ego z tego, że jest lepsze, jak i z tego, że jest bardziej wartościowe, jest równie silna.

Nawet jeśli zaakceptujemy powyższe Read the rest of this entry »

Opis snów

Gdy już nie mogła utrzymać tego zaprzeczenia tak silnie, ale nie mogła jeszcze stanąć wobec swego smutku i bólu, nasilił się triumf, inny element pozycji maniakalnej. „To wcale nie jest bolesne”, zdawała się myśleć, jak to wykazały skojarzenia, „jeśli umiera jakiś chłopiec (a boy). To jest nawet satysfakcjonujące. Teraz biorę odwet na Read the rest of this entry »

Żałoba po bracie

Teraz okazało się, że przy całym podziwie i miłości dla brata, była o niego pod wieloma względamii zazdrosna, odczuwając zawiść o jego większą wiedzę, o jego umysłową i fizyczną przewagę, a także o posiadanie penisa. Jej zazdrość wobec ukochanej matki z powodu posiadania takiego syna przyczyniła się do tego, że życzyła bratu śmierci. Read the rest of this entry »

Archiwa