LECZENIE ZACHOWAWCZE

U noworodków i młodych niemowląt przyjętych z objawami niedrożności, której tło mechaniczne można wykluczyć badaniem klinicznym i rtg, zazwyczaj udaje się odbarczyć przewód pokarmowy i wyrównać stan ogólny za pomocą metod zachowawczych. Stała aspiracja ze zgłębnika żołądkowego, wykonywane 1-2 razy dziennie płukanie jelita ciepłym fizjologicznym roztworem NaCl, skojarzone z żywieniem wyłącznie pozajelitowym oraz podawaniem antybiotyków, w razie współistnienia objawów zakażenia pozwalają na wyprowadzenie dziecka z ostrego stanu. W okre-

sie wyrównania staje się możliwe przeprowadzenie bądź uzupełnienie badań diagnostycznych, takich jak wlew cieniujący Neuhausera i biopsja odbytnicy.

Tylko nieliczne noworodki z bardzo krótkim odcinkiem bezzwojowym można próbować prowadzić zachowawczo, w warunkach szpitalnych. Są zwolennicy pierwotnej radykalnej operacji, wykonywanej między 2 a 5 miesiącem życia, jeśli rozwój przebiega bez zakłóceń i bez powikłań (Duhamel, Rehbein, Soave) (5, 10, 40, 54, 64, 65).

Leave a Reply

Archiwa