Metoda badania

Do pomiarów używa się cewników polietylenowych, o wewnętrznej średnicy 1,5 mm, z bocznym otworem szerokości 2 mm, leżącym 5 mm od szczytu. Cewniki są przepłukiwane 0,9% roztworem NaCl z prędkością 0,1 ml/min i połączone z układem zapisującym przez przetworniki ciśnienia Stathama.

Otwór pierwszego cewnika umieszcza się tuż powyżej krawędzi odbytu, natomiast drugiego 1,5-2,5 cm wyżej. Cewniki służą do pomiaru ciśnienia w rejonie zwieracza zewnętrznego (pierwszy) i zwieracza wewnętrznego (drugi). Trzeci cewnik nr 8 z balonem lateksowym zostaje umieszczony w odbytnicy, na głębokości 5-8 cm powyżej krawędzi odbytu. Wypełnienie balona imituje wzrost ciśnienia wywołany przez masy kałowe. Czwarty cewnik wprowadza się do odcinka esiczo-odbytniczego. na głębokość 15-20 cm służy on do podawania płynu stymulującego czynność ruchową i odruchową (ryc. 11-23).

Wartość ciśnienia określa opór dla przepływu fizjologicznego roztworu NaCl. Profil ciśnienia odcinka odbytniczo-odbytowego, odpowiadający odległości między otworami obu dolnych cewników, pozwala na ocenę długości strefy zwieraczowej.

Leave a Reply

Archiwa