Na poziomie przepony miednicznej

Na poziomie przepony miednicznej warstwa mięśniowa staje się grubsza, a jej oddzielanie trudniejsze z powodu mocnych zrostów. Preparowanie musi być w tym rejonie szczególnie ostrożne, zwłaszcza w części przedniej, jednak z uwagi na fakt, że odbywa się w obrębie ściany jelita, wszystkie elementy splotów miednicznych są chronione przed uszkodzeniem.

Warstwę mięśniową uruchamia się do odległości 1,5-2 cm od przejścia skórno- -śluzówkowego odbytu. Kontrolę właściwego zakresu oddzielenia błony śluzowej wykonuje się wprowadzając palec w dno uruchomionego odcinka i palec drugiej

ręki w ujście odbytu. Odległość między palcami nie powinna przekraczać 1,5-2 cm, warunkuje to bowiem odpowiednie osłabienie zwieracza wewnętrznego (ryc. 11-46 b).

Leave a Reply

Archiwa