NAJPOWAŻNIEJSZA FORMA DEPRESJI -SAMOBÓJSTWO

Statystyki wykazują, że śmiertelność spowodowana sa-mobójstwami jest wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet, zwłaszcza wśród mężczyzn powyżej 50-go roku życia. Natomiast próby samobójcze są częstsze wśród kobiet, głównie młodych. Poniżej 10% prób samobójczych młodych ludzi kwalifikuje się jako przypadki psychiatryczne lub raczej psychozy (tzn. te, których nie możemy zrozumieć). Większość tych prób daje się wytłumaczyć psychologicznie, tzn. daje się zrozumieć motywy niedoszłych samobójców, można także próbować wczuć się i identyfikować się z nimi.

Nie przypominam sobie, bym spotkał w swojej praktyce młodego człowieka po próbie samobójczej, który by myślał głównie o tym, że życie nie ma żadnego sensu. Wydaje mi się, że jest to raczej odczucie człowieka dorosłego, a nawet osoby w starszym wieku lub osoby poważnie zaburzonej psychicznie (depresja z rozpaczliwą obsesją egzystencjalną, może niektóre przypadki rozszczepienia schizofrenicznego, któremu towarzyszy przekonanie o wszechobecnym absurdzie).

Natomiast poczucie, że własne życie nie ma już wartości dla innych, jest dość częste u ludzi w okresie dorastania i może prowadzić do prób samobójczych albo w wyniku depresji, którą rodzi to poczucie, albo dla sprawdzenia tego przeświadczenia i zobaczenia reakcji bliskich. Tu trzeba zaliczyć próby samobójcze, które są zamierzone jako nieudane i które traktowane są jako swego rodzaju szantaż, a które mogą „nie udać się” i nie skończyć śmiercią. Ale sądzę, że to poczucie bardzo różni się od uczucia osoby starszej, która popełnia samobójstwo, bo jej życie nie ma już dla niej samej żadnego sensu: w tym przypadku samobójstwo rzadko jest nieudane.

Leave a Reply

Archiwa