Największe trudności diagnostyczne i lecznicze

że wytworzenie sztucznego odbytu staje się koniecznością. Pamiętając o tych faktach należy u dzieci z rozpoznaniem nie potwierdzonym w pełni badaniem morfologicznym i histochemicznym uzupełnić lub powtórzyć biopsję przed decyzją resekcji jelita (Swenson, Ehrenpreis) (3, 7, 22, 34, 36, 39, 43, 49, 51, 59, 63, 74).

Największe trudności diagnostyczne i lecznicze stwarzają dzieci, u których bez- zwojowość dotyczy całej okrężnicy. Wówczas nie udaje się uzyskać odbarczenia po wlewie doodbytniczym, a badanie rtg nie pozwala na odróżnienie od zarośnięcia jelita cienkiego.

W przypadku niecharakterystycznych objawów i nietypowych zmian w badaniu rtg czasem niemożliwe jest wykluczenie mechanicznej niedrożności i noworodkowi z chorobą Hirschsprunga otwiera się jamę brzuszną. Wówczas rzadko można stwierdzić znamienne lejkowate przejście rozszerzonej okrężnicy w odcinek bezzwojowy.

Leave a Reply

Archiwa