Narastający obrzęk ściany

Narastający obrzęk ściany z towarzyszącym wzrostem wydzielania i upośledzeniem wchłaniania treści zawartej w jelicie prowadzi do uogólnionych zaburzeń, wynikających z sekwestracji znacznej ilości płynu. Postępuje uszkodzenie nabłonka na tle niedokrwienia z niedotlenieniem oraz działanie bakterii, które mnożą się nadmiernie. Istnieje możliwość uczulenia na endotoksynę E. coli lub inne antygeny flory jelitowej tlenowej i beztlenowej. Ostatnie badania bakteriologiczne sugerują rolę bakterii beztlenowych, jak Closlridium perfringens, a zwłaszcza Clostridium difficile, która wytwarza dwie egzotoksyny: enterotoksynę i toksynę cytopatyczną. Najcięższy przebieg enlerocolitis ze wstrząsem i zapaścią obserwowano u dzieci, u których w stolcu wykryto tę toksynę. Najwyższe miana toksyny notowano u dzieci, ktôi’e zmarły wśród objawów piorunującej infekcji jelitowej wkrótce po wytworzeniu sztucznego odbytu (Nixon) (70).

Zmiany patologiczne polegają na powstaniu nacieków zapalnych, owrzodzeń, a nawet rozległego zniszczenia błony śluzowej. Odsłonięte w ten sposób warstwy, podśluzowa i mięśniowa, zostają poddane bezpośredniemu działaniu patogennej flory jelitowej. Szerzenie się procesu zapalnego może prowadzić do zakażenia ogólnego lub przedziurawienia ściany jelita i zapalenia otrzewnej.

Zasadnicze znaczenie ma wydolność zastawki krętniczo-kątniczej (Bauhina). Odpływ wsteczny zakażonej zawartości okrężnicy do jelita krętego, z następczym jego rozdęciem powoduje w odpowiedzi wzrost wydzielania i zmniejszenie wchłaniania treści jelitowej i gruczołowej w jelicie cienkim. Objętość tego uwięzionego płynu, współistniejące zaburzenia elektrolitowo-wodne i zmiany w równowadze kwasowo-zasadowej są odpowiedzialne za ciężkość objawów klinicznych.

Leave a Reply

Archiwa