Narcyzm złośliwy

Pogłębiona i dokładna analiza złośliwego narcyzmu Oskara wraz z wyjaśnieniem jego zaburzeń postrzegania i rozróżniania między dobrem a złem, tym, co cenne, a tym, co bez wartości, doprowadziła w końcu do zmiany tego, co było w nim sztywne i fałszywe, w kierunku poprawienia jego stosunku do siebie samego, do mnie i do innych obiektów. Pojawiły się uczucia żalu, zmartwienia i smutku, jako skutki rozpoczynającego się procesu separacji i indywiduacji. Dopiero dzięki tej pracy można było prowadzić leczenie jego silnego nieświadomego homoseksualizmu, podczas gdy poprzednio stanowczo i z pogardą odrzucał wszelkie idące w tym kierunku interpretacje. Na zakończenie mogliśmy się rozstać i pójść każdy swoją drogą dzięki wspólnie przeżytemu doświadczeniu przetrwania.

Długi czas trwające leczenie oraz podjęcie koniecznych – choć nieraz tak uciążliwych – wysiłków doprowadziło w końcu do znacznego zredukowania większości jego objawów. Oskar stał się dobrym lekarzem wiejskim, który pomaga swoim pacjentom i ich lubi. Jego życie prywatne i osobiste zostało także wzbogacone. W trzy lata po zakończeniu leczenia przesłał mi zawiadomienie o ślubie oraz zdjęcie. Na tym zdjęciu jest uśmiechnięty i dumny w towarzystwie żony i dwojga przybranych dzieci. Ten prezent, który napełnił mnie radością, oraz to, czego nauczyłem się prowadząc tę analizę – także dzięki superwizji kolegów – wydaje mi się dobrym uzasadnieniem dla długich i trudnych analiz.

To, że narcyzm destrukcyjny występuje nie tylko u osób bardzo poważnie zaburzonych narcystycznie, ale także u innych pacjentów typu borderline jako stan oporu trudny do pokonania w analizie, chciałbym zademonstrować na kolejnym przypadku.

Leave a Reply

Archiwa