Nauczyciele

 

 

L.p. Nauczyciel Nauczane przedmioty
1.  mgr Urszula Michalska
>>dyrektor<<
 historia, historia i społeczeństwo
2.  mgr Danuta Kawa
>>wicedyrektor<<
 historia, wiedza o społeczeństwie
3.  mgr Wojciech Baliga  biologia, chemia
4.  mgr Ewelina Bara  język polski, edukacja wczesnoszkolna
5.  mgr Marcin Bolek  wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne
6.  mgr Małgorzata Brągiel  edukacja wczesnoszkolna, muzyka
7.  mgr Przemysław Czarnecki  wychowanie fizyczne
8.  mgr August Dębski  wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne
9.  mgr Anna Dubis  matematyka
10.  mgr  Marta Duwer  matematyka
11.  mgr Teresa Duwer-Trychta   język angielski
12.  mgr Ewelina Dybaś  język angielski
13.  mgr Teresa Fortuna  język polski
14.  mgr Małgorzata Gałka  język polski
15.  mgr Małgorzata Jaracz  biblioteka
16.  mgr Iwona Józefiak  religia
17.  mgr Danuta Kmiecik  edukacja wczesnoszkolna
18.  mgr Monika Kwilosz matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe
 19.  mgr Joanna Michnal  fizyka, informatyka
20.  mgr Daniel Myśliwiec  wychowanie fizyczne
21.  mgr Jolanta Myśliwiec  edukacja dla bezpieczeństwa
22.  mgr Jolanta Otrębska  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne
23.  mgr Katarzyna Palacz  geografia, informatyka, zajęcia komputerowe, wychowanie do życia w rodzinie
24.  ks. Albin Pawłowski  religia
25.  mgr Anna Podkalicka  edukacja wczesnoszkolna, język angielski
26.  ks. Krzysztof Samborski  religia
27.  mgr Jadwiga Spólnik  biblioteka, świetlica
28.  mgr Maria Spólnik  przyroda, plastyka
29.  mgr Danuta Szurek  edukacja wczesnoszkolna
30  mgr Śliwa Agnieszka  doradztwo zawodowe
31.  mgr Trzeciak Gabriela  język angielski
32.  mgr Zawisza Bożena  pedagog szkolny
33.  mgr Magdalena Źrebiec-Fuk  język niemiecki