Negacja – zaprzeczenie

Jak się okazuje, analityk włącza wówczas te same mechanizmy obronne, które zostały opisane jako typowe w depresji (J. Bergeret 1976): rozszczepienie, negacja, odrzucenie, identyfikacja projekcyjna, idealiza- cja, zahamowanie – żeby wymienić tylko najważniejsze. Podczas prowadzenia superwizji pewnych przypadków zwraca się uwagę początkującym analitykom na te właśnie mechanizmy obronne. Sądzę, że gdy czegoś się podczas terapii nie rozumie, to właśnie z powodu tych mechanizmów. Rozszczepienie jako mechanizm obronny przeciw depresji objawia się zarówno w Ego, jak i wobec obiektu. Obiekt analizujący przeżywany jest i postrzegany jedynie częściowo, a Ego analityka także pracuje fragmentarycznie, wytwarzając jedynie ułomne interpretacje.

Negacja – zaprzeczenie – obejmuje zarówno u pacjenta, jak i terapeuty, pewne strony odszczepione, nieprzyjemne. Ślepota, która z tego wynika, dotyczy przede wszystkim własnej niemocy terapeuty, jego destruktywności i depresyjnych emocji. Twierdzenie niektórych analityków, że przeciwprzeniesienie nie stanowi żadnego problemu, jest także, moim zdaniem, formą negacji.

Odrzucenie wyraża się często w odmowie rozpoznania i przyjęcia ciekawego materiału i wykorzystania go. Na przykład pewna pacjentka psychotyczna całkowicie dezorientowała i rozbrajała przez długie tygodnie swego analityka swoimi projekcjami. Gdy pewnego dnia przyniosła w skojarzeniach obraz „pustyni bez wody”, potraktował to jako nieistotną metaforę, choć chciała mu przez to przekazać ważną informację o ich relacji.

Leave a Reply

lekarz sportowy
Archiwa
lekarz sportowy