Nixon

Co najmniej raz w miesiącu 6 osób wymaga leków przeczyszczających i wlewu doodbytniczego, 18 ma nawracające rzuty biegunki. Wszyscy są w ogólnie dobrym stanie zdrowia, nie notowano brudzenia ani nietrzymania moczu. 101 mężczyzn po okresie pokwitania nie podawało zaburzeń potencji lub ejakulacji, 80 jest żonatych i mają 146 dzieci (67).

Nixon (1982) przedstawił wyniki leczenia metodą Swensona: 138 pacjentów, z których zmarło 13, a z pozostałych 125 wynik oceniono jako dobry – u 100, średni – u 20, zły u 5 chorych. Jako średni wynik określano nieznaczne nie trzymanie stolca lub zaparcia, które nie zaburzały normalnego życia i które stopniowo, w obserwacji trwającej od 18 do 27 lat, ulegały poprawie. Zły wynik oznaczał brak trzymania lub nawrót objawów, z powodu niedostatecznej resekcji, determinując potrzebę siinkterotomii.

U 24 dzieci wykonano rozległą resekcją Swensona z powodu długoodcinlcowej bezzwojowości. W tej grupie wyniki były gorsze – 6 zgonów, 3 wyniki złe, 3 średnie i 12 dobrych. W tej postaci lepsze wyniki uzyskano po operacji Duhamela.

Leave a Reply

www
Archiwa
www