Operacja Rehbeina (1953)

Zasadą zabiegu jest wewnątrzbrzuszna resekcja odcinka bezzwojowego wraz z częścią okrężnicy powyżej przeszkody i pozaotrzewnowe zespolenie obwodowej części odbytnicy z prawidłowo unerwioną okrężnicą (ryc. 11-36).

Rehbein wykonywał operację jednoczasowo u niemowląt w wieku 2-4 miesięcy. Warunkiem był prawidłowy rozwój i dobra tolerancja codziennego płukania jelit.

U noworodków z ciężką niedrożnością, z enterocolitis lub w razie trudności z regularnym odbarczaniem .jelita wytwarzał sztuczny odbyt, odkładając operację resekcyjną do drugiego półrocza.

Leave a Reply

Archiwa