Operacja Swensona (1948)

Po założeniu cewnika do pęcherza moczowego otwiera się jamę brzuszną z cięcia pośrodkowego lub przyprostnego lewego, zagiętego łukowato w kierunku spojenia łonowego. U dzieci ze sztucznym odbytem wytworzonym w obwodowej części prawidłowo unerwionego jelita wstępnym etapem operacji jest resekcja sztucznego odbytu i zamknięcie pętli, po czym następuje zmiana rękawiczek, obłożenia i narzędzi.

U dzieci ze sztucznym odbytem na okrężnicy poprzecznej lub operowanych jedno-etapowo konieczno jest upewnienie się co do prawidłowości unerwienia jelita w miejscu zamierzonej resekcji, poprzedzone dokładnym badaniem okolicy esiczo-odbyt- niczej.

Nawet u dzieci odbarczonych chirurgicznie w okresie noworodkowym utrzymuje się zazwyczaj makroskopowo widoczna różnica w szerokości i budowie ściany jelita oraz w jego unaczynieniu. Odcinek bezzwojowy jest węższy, o wiotkiej ścianie i regularnym, równoległym przebiegu naczyń. Jelito powyżej pozostaje szersze i przerośnięte o ścianie grubszej i bardziej spoistej konsystencji, o jaśniejszym, nieraz białoperłowym zabarwieniu. Naczynia wnikające do arkad przyjelitowych są szersze, rzadziej rozmieszczone, o nieregularnym przebiegu (ryc. 11-27).

Leave a Reply

Archiwa