Opis filmu „Egzorcysta”

Dodaję, że w tym filmie Zlo opuściło dziewczynę, ale weszło bez zmian w egzorcystę, co go zabiło (w tym momencie powracam myślą do tego ataku bólu, jakiego przed chwilą doznałem). Dopowiadam jeszcze, że to jego przekonanie rzeczywiście należy do jego wyobrażeń o uzdrowieniu, ale że taki wybuch spowodowałby moje unicestwienie. Oskar zaczyna mówić o obozach koncentracyjnych, gdzie przeżyli jedynie ci, którzy mieli silną wiarę w zwycięstwo dobra nad nazizmem, jak na przykład komuniści czy chrześcijanie. Ci natomiast, którzy nie wiedzieli, dlaczego znajdują się w_obozie, a nie byli dość silni, nie znieśli długiego uwięzienia i tortur, i wskutek tego zginęli. Na zakończenie stwierdzam, że sam, nie wiedząc o tym, dostałem się do jego obozu zniewolenia i że jedyną szansą przeżycia tak dla mnie, jak i dla niego, jest, bym się nie dał podporządkować jak więzień nazistom i bym nie pozwolił zabić ani siebie, aani jego. Gwarancją ratunku jest bezbłędne rozpoznanie oraz silna wiara i zdolność do walki o dobre relacje w odniesieniu do samego siebie i do siebie nawzajem.

Na podstawie tego przykładu można – moim zdaniem – doskonale zaobserwować wszechmocne destrukcyjne self w akcji. Po pozornie pozytywnym początku seansu wkracza owo destrukcyjne self narzucając się jako idealny terapeuta, nawiązując rzeczywisty kontakt ze mną, ale tylko po to, by mnie poniżyć i porzucić. W efekcie pacjent zaangażowany jest jedynie połowicznie, ma wobec mnie wyrzuty sumienia, ale nie może się od nich uwolnić. W tym wyraża się przewrotność przeniesienia – jak to opisał Kernberg (1985) – za pośrednictwem maskowania się i fałszywych interpretacji w celu zdezorientowania mnie, uzyskania kontroli nade mną, a następnie wyeliminowania mnie jako obiektu niosącego pomoc. To „^//’wielkościowe i terrorystyczne” ma swój ekwiwalent fizyczny, a mianowicie hipochondryczne bóle brzucha, które często wypełniały liczne monotonne seanse, zanim ujawnił się w relacji analitycznej jego narcyzm destrukcyjny.

Leave a Reply

Archiwa