Ośrodek Psychoterapii Nerwic

W Polsce i za granicą wielu naszych kolegów szkoli się na’ własny, ogromny koszt wyjeżdżamy na konferencje, kongresy. Pomagają nam w tym zaprzyjaźnione środowiska Heidelbergu, Paryża, Londynu. Niektórzy koledzy z tych ośrodków, inwestując swój czas i pieniądze, przyjeżdżają pomagać nam w pracy klinicznej. Dostajemy od nich literaturę. Bez bazy w postaci literatury i stosownej struktury medycznej trudno pracować.

Można powiedzieć więc, że droga do podjęcia zawodu terapeuty o orientacji psychoanalitycznej w Polsce jest nietypowa. 25 lat temu powstał w Rasztowie k. Warszawy ośrodek Psychoterapii Nerwic, oparty na zasadach psychoanalizy grupowej. Założycielem był Jan Malewski, a zasady i warunki prowadzonej tu psychoterapii zostały przeniesione ze środowiska czeskiego, w którym istniała ciągłość w tradycji psychoanalitycznej z okresu przedwojennego. Terapeuci w ośrodku przechodzili własny trening analityczny w różnych formach. Jan Malewski był nie tylko założycielem ośrodka, ale i nauczycielem psychoterapii psychoanalitycznej. Literatura analityczna była wtedy bardzo trudno dostępna, słuchano więc jego wykładów. Literaturę i tak jest do dzisiaj – czytano w obcych językach. Wówczas była chyba tylko dostępna w Głównej Bibliotece Lekarskiej, a jedynym w polskim języku wykładem psychoanalizy była książka Clary Thompson. To, co docierało, przyjmowaliśmy zachłannie.

Psychoanaliza Clary Thompson jest nadal jedynym współczesnym wykładem teorii psychoanalizy dostępnym w języku polskim. Prac dotyczących technik analitycznego leczenia mamy niewiele. Należy do nich m. in. Psychoterapia analityczna Jerzego Pawlika, który zajmuje się głównie technikami grupowymi psychoterapii nerwic.

Dziś mam ogromną, własną bibliotekę, dzięki kolegom francuskim, bez której nie mogłabym pracować. Inni koledzy posługują się raczej literaturą angielską. Wspólnie prowadzimy seminaria, dzielimy się doświadczeniami. Szkolimy się nawzajem. W Polsce mamy nawet już swoje orientacje, uczniów, konferencje, grupy zainteresowań tematycznych czy tożsamościowych, a wraz z nimi oczywiście już własne problemy rywalizacyjne.

Leave a Reply

Archiwa