Smutek i zmartwienie z powodu utraty „dobrych” obiektów

Dalszy niepokój z powodu zagrażającej utraty (tym razem obydwojga rodziców) wyrasta z sytuacji edypalnej, która zaczyna się tak wcześnie i w tak bliskim związku z frustracjami dotyczącymi piersi, że na początku jest zdominowana przez impulsy i lęki oralne. Krąg kochanych obiektów, które są atakowane w fantazji i których utraty dziecko Read the rest of this entry »

Dziecko doświadcza uczuć depresyjnych

Najważniejszą metodą, za pomocą której dziecko pokonuje swe stany żałoby, jest według mnie badanie rzeczywistości ten proces jednakże, jak podkreśla Freud, jest częścią „pracy żałoby”.

W moim artykule Wkład do psychogenezy stanów maniakalno- -depresyjnych (A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States) Read the rest of this entry »

Pogląd Ladame’a na temat prób samobójczych

Nie odnotowaliśmy w ogóle pośród nich przypadków depresji, wymagających zastosowania chemioterapii, natomiast wielu spośród tych młodych ludzi charakteryzowała nerwicowa postawa, jaskrawe aspołeczne i psychopatyczne zachowania, niedostatek dojrzałości i rozwoju. Zawsze podzielałem pogląd Ladame’a odnośnie prób Read the rest of this entry »

Poglądy Freuda

We wcześniejszej części tego artykułu odwołuję się do triumfu jako części pozycji maniakalnej w rozwoju niemowlęcym. Dziecięce życzenia śmierci wobec rodziców, braci i sióstr są właściwie zawsze spełnione, gdy umiera kochana osoba, ponnieważ z konieczności do pewnego stopnia reprezentuje ona najwcześniejsze ważne postaci i dlatego przejmuje część uczuć należących do nich. Tak więc jej śmierć, jakkolwiek wstrząsającą z Read the rest of this entry »

Jednostka przeżywająca żałobę

Jej własne wczesne fantazje agresywne o tym, by pozbawić matkę dzieci wzbudziły lęki i uczucie bycia ukaraną, które wzmocniły ambiwalencję i doprowadziły do nienawiści i nieufności wobec innych. Wzmocnienie uczuć prześladowania w stanie żałoby jest tym bardziej bolesne, że przyjazne relacje z ludźmi, które mogłyby być w tej chwili tak pomocne, zostają zakłócone w efekcie wzrostu ambiwalencji i Read the rest of this entry »

Treść psychoanalityczna i warunki ekonomiczne cz. II

Podchodząc do melancholii z topograficznego punktu widzenia nie pytaliśmy, w ramach jakich systemów psychologicznych przebiega proces melancholii. Jaka część procesów chorobowych związana jest z porzuconymi nieświadomymi kateksjami obiektalnymi, a jaka z ich substytutem w Ego, poprzez identyfikację?

Szybka i prosta Read the rest of this entry »

Najważniejsza rana narcystyczna psychoterapeuty

W krańcowym przypadku stan depresji, w którym znalazł się terapeuta, stać się może sam w sobie źródłem urazu, na przykład wówczas, gdy leczący nie akceptuje utraty (np. kompetencji) i nie jest w stanie przeżyć żałoby po niej. W tym kontekście można wskazać na jedną z ważniejszych ran narcystycznych psychoterapeuty. Powstaje ona Read the rest of this entry »

Freud w związku z depresją

Stan depresyjny objawia się wówczas przede wszystkim tym, że materiał analityczny nie może już być opracowany i całościowo interpretowany w relacji przeniesienie – przeciwprzeniesienie. Podobnie jak André Haynal (1977) mówi o wycofaniu reprezentacji obiektów, tak terapeuta depresyjny cierpi na zubożenie uczuć i wyobraźni. Staje Read the rest of this entry »

Zatrucie alkoholowe

Widzimy to obserwując w przypadkach „normalnej” manii stany radości, uniesienia lub triumfu składające się na obraz manii i zależne od tych samych warunków ekonomicznych. Stany te pojawiają się w sytuacji, gdy ogromny i długotrwały wydatek energii psychicznej staje się zbędny, niepotrzebny energia ta może być teraz Read the rest of this entry »

Wszystkie części Ego

Wyjaśniliśmy już, że proces żałoby wymaga czasu, aby przeprowadzić szczegółowe testowanie rzeczywistości, i że po zakończeniu tego procesu Ego uwalnia swoje libido z utraconego obiektu. Można sobie wyobrazić, że w czasie procesu melancholii Ego jest pochłonięte podobną „pracą”, choć w tym wypadku nie mamy wglądu w ekonomię tego Read the rest of this entry »

Melancholia a Ego

Sadyzm ten rozwiązuje zagadkę samobójczych tendencji, które sprawiają, że melancholia jest tak frapującym zaburzeniem – i jednocześnie tak niebezpiecznym. Tak ogromna jest miłość własna Ego – miłość, którą poznaliśmy jako pierwotny stan, z którego bierze początek życie popędowe, i tak wielka jest ilość Read the rest of this entry »

Depresja dziecięca w typowej formie

Stosuje się tu przede wszystkim chlomipraminę (lek z grupy imipraminy) w dawce 2 mg/kg dziennie. Jest to dawkowanie nieco mniejsze niż w przypadku leczenia moczenia bezwiednego, w którym lek ten jest dość dobrze tolerowany. Według M. Dugasa, mającego duże doświadczenie w tym zakresie, stosowanie tego leku daje dobre Read the rest of this entry »

Neurotyczna i edypalna wersja separacji

Prace Bowlby’ego poświęcone zjawisku przywiązania przeciwstawiają, i słusznie, to zjawisko żałobie i utracie. Przeżycie żałoby wymaga od jednostki, by zdała sobie sprawę z konsekwencji spowodowanych separacją, będącą koniecznym warunkiem rozwoju.

Freudowskie hipotezy zakładają, że od samego Read the rest of this entry »

Tendencja do lekceważenia symptomów

Zaburzenia apetytu. W każdym jednak przypadku klinicysta powinien starać się odnaleźć elementy syndromu depresyjnego, o ile podejrzewa ewentualność ich występowania. Przypomnijmy, że są one trojakiego rodzaju: 1)zaburzenia nastroju, a szczególnie smutek

-2)poczucie winy i gorszości 3)spowolnienie psychomotoryczne, na które szczególnie ostatnio zwraca się uwagę. Można się więc spodziewać w takim Read the rest of this entry »

metanabol bałkan metanabol bałkan
Archiwa
metanabol bałkan